Proses Terjadinya Bangun Tidur

Thank Having read the article entitled "Proses Terjadinya Bangun Tidur" With Summary As Below :

Proses Terjadinya Bangun Tidur - masih seputar tafsir mimpi di mana ilmu tafsir mimpi dalam primbon jawa bekti jamal bab 102 , sebelum men...

If you liked this article to convey to a friend, If you do not like please contact us
Proses Terjadinya Bangun Tidur - masih seputar tafsir mimpi di mana ilmu tafsir mimpi dalam primbon jawa bekti jamal bab 102 , sebelum menjelaskan arti mimpi yang sebenarnya juga menjelaskan proses terjadinya tidur serta bangun tidur , untuk mengetahui proses terjadinya tidur bisa di baca dalam artikel berjudul Pengertian Mimpi Serta Tafsirnya Kali ini saya akan kutib tentang proses terjadinya bangun tidur menurut kitab primbon jawa bekti jamal dalam bahasa aslinya yaitu bahasa jawa .
Tangining Turu
Menawa pengawasing sukma wis mbabar pancadiya sarta mbabar korining pramana , banjur ngredaakae hawa ning nafsu nuwuhke pengrasaning budi nganti sumrambah ing jasad kabeh, Ing kono wahanane dadi tangi , kahananen jasad kita , banjur weruh kabeh kahananing jasad kita , banjur weruh maneh sakehe kang katonton ing alam dunya , di pralambangi . nenun senteg pisan nigasi , tegese lagi sadhela ing panduluning alam impen banjur bisa weruh kang katonton ing alam dunya maneh .

 Demikian keterangan tentang proses terjadinya bangun tidur , baik mimpi atau tidak mimpi, menurut kitab primbon jawa bekti jamal, penulis mohon maaf karena belum bisa mengartikan kalimatnya ke bahasa indonesia , misalnya kata korining, wahanane, nenun senteg , pisan nigasi , panduluning . jika ada pembaca yang mengerti arti kalimat tersebut sudilah mengirimkanya di kotak komentar , guna melengkapi artikel tafsir mimpi ini .

Total Pageviews