Wedha Mantra Pelajaran Semedi

Wedha Mantra Pelajaran Semedi  - Mengamalkan suatu mantra sikapnya seperti semedi , adapun cara melakukan semedi adalah diam dan tenang hening , di keheningan terus ada , artinya apa yang kita inginkan ada, apa yang kita tuju kesampean, adapun supaya tercapai  apa yang kita inginkan tadi kita harus membaca mantra tidak keliru tetap mantap terus di dalam hati , supaya bisa seperti itu jika kita tidak membuka mata , supaya bisa diam tenang dan hening.

Di ambil dari kitab wehda mantra dengan bahasa asli sebagai berikut :

Ngempakake mel utawa  iku , lakune kaya dene semadi, mungguh lakune semadi mau : eneng lan ening , ing kono banjur ana, tegese : apa kang kinarepake ana, apa kang sinedya teko, dene bisane tumeka apa kang di sedyakake mau , kudu madhep sarta yen ngemelake mantra ora keliru , tetep terus sajroning atine , biasane kaya mengkono mau , yen ora mangro tingal ; pinangkane saka eneng ening kasebut dhuwur .